AFM Agenda 2023

Op 12 januari jl. heeft de AFM haar Agenda 2023 en AFM Strategie (2023-2026) gepubliceerd.  Voor wat betreft de risico’s in het toezichtgebied financiële dienstverlening stelt de AFM aandacht te hebben voor hoe de hoge inflatie en in het kielzog daarvan stijgende rente zouden kunnen aangrijpen op het risico van overkreditering. Een ander aandachtspunt is voor de AFM dat consumenten zich in kwetsbare situaties kunnen laten verleiden tot minder passende, of zelfs illegale, financiële dienstverlening. De belangrijkste (mogelijk) voor kredietaanbieders concrete activiteiten van de AFM in 2023 zijn: 

  • Onderzoek of geautomatiseerde acceptatieprocessen ervoor zorgen dat individuele klanten een verantwoord krediet krijgen. 
  • Onderzoek hoe het toezicht op aanbieders van Buy Now Pay Later moet worden ingericht. 
  • Het bevorderen dat financiële dienstverleners consumenten stimuleren om periodiek aandacht te besteden aan het onderhoud van hun financiële situatie door (potentieel) succesvolle, initiatieven te faciliteren of aan te moedigen. 
  • Vervolgonderzoek naar hoe financiële dienstverleners hun financiële producten evalueren als onderdeel van het product approval and review process, met als doel te kijken hoe producten onder verschillende omstandigheden functioneren en ook bij hogere rente of oplopende inflatie in het belang van de klant zijn.