Planning Leennormen 2023

Recentelijk heeft de VFN in de Werkgroep Leennormen het traject voor de jaarlijkse aanpassing van de leennormen 2023 afgetrapt. Vorig jaar kreeg de VFN van de leden de feedback dat de implementatietijd van 2 maanden te kort was voor de zorgvuldige implementatie van wijzigingen aan de leennormenmethodiek. Daarom willen we dit jaar 3 maanden implementatietijd inbouwen. Dit houdt in dat VFN en NVB ernaar streven om de Leennormen 2023 begin april te publiceren, zodat deze per 1 juli 2023 door de kredietaanbieders kunnen worden geïmplementeerd.