Herziening Richtlijn Consumentenkrediet

Zoals gemeld in VFN Nieuws van december bereikten de partijen in de trialoog (Europees Parlement, Europese Raad en Europese Commissie) op 1 december een voorlopig akkoord over de herziening van de Richtlijn consumentenkrediet (Consumer Credit Directive).  De aansluitende ‘technische onderhandelingen’ hebben tot nu toe niet geleid tot volledige overeenstemming en worden nu onder het Zweedse voorzitterschap van de EU (in de eerste helft van 2023) voortgezet. Via Eurofinas hebben wij vernomen dat er bij meerdere lidstaten onenigheid bestaat over de opname van debet kaarten met uitgestelde betaling in de reikwijdte van de richtlijn, koppelverkoop en gebundelde verkoop en respijtmaatregelen bij achterstanden en dat deze (mede) oorzaak zijn van de vertraging in de totstandkoming van de overeenkomst.  
Nadat de herziene Richtlijn definitief tot stand is gekomen organiseert de VFN in samenwerking met Eurofinas een webinar en komen wij binnenkort bij u terug met een uitnodiging.