Financiering van verduurzaming met een persoonlijke lening

In 2022 heeft een VFN/NVB-werkgroep gewerkt aan een voorstel waarmee, door middel van een aanpassing van de leennormen, consumptief krediet extra kan bijdragen aan verduurzaming van de eigen woning. De kern van het voorstel is dat de besparing op de energierekening die wordt behaald door verduurzaming van de woning wordt ingezet als extra leenruimte. Bij de berekening van de leenruimte die dit oplevert wordt gebruik gemaakt van dezelfde onderbouwing die door Nibud is ontwikkeld in het kader van de extra leenruimte voor verduurzaming bij hypothecaire financiering. Het voorstel is inmiddels gepresenteerd aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken (het laatste gaat over de verduurzaming van de gebouwde omgeving). Binnenkort wordt het voorstel besproken met de AFM, andere relevante stakeholders en voorgelegd aan de Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer in het kader van het Commissiedebat Klimaatakkoord dat plaatsvindt op 22 februari a.s.