Aangepaste methodiek vaststellen van leenruimte consumptief krediet

  De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werken aan een aangepaste methodiek om de financiële situatie van de klant nog beter vast te stellen bij het verstrekken van consumptief krediet. Deze nieuwe methodiek zal worden verwerkt in de gedragscodes van VFN en NVB die per 1 april 2021 in werking treden. Sinds jaar en dag kennen de gedragscodes van VFN en NVB normen voor het vaststellen van de leenruimte. Door het bepalen van de vaste inkomsten en lasten van de consument wordt vastgesteld hoeveel deze verantwoord kan lenen. De nieuwe methodiek zorgt ervoor dat  inkomsten en lasten nog preciezer in kaart worden gebracht waardoor het risico van overkreditering verder wordt verkleind. Zo worden bijvoorbeeld ook de daadwerkelijke kosten van kinderopvang en de auto meegenomen en wordt onderscheid gemaakt tussen huurders en bezitters van een eigen woning. Afhankelijk van de situatie in het huishouden van de individuele consument zullen mensen minder kunnen lenen. De nieuwe methodiek is tot stand gekomen met hulp van het Nibud en in goed overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van 1 januari tot 1 april 2021 geldt binnen de huidige methodiek een tijdelijke opslag bij het vaststellen van de leennorm voor consumptief krediet. Ook deze is vastgesteld in afstemming met Nibud en AFM. Voor informatie: Hans Beerepoot Algemeen secretaris VFN h.beerepoot@vfn.nl 070-3142442