VFN Financieringsbarometer Q4 2019

De consumentenfinancieringsindex in het vierde kwartaal van 2019 is gestegen t.o.v. vorig kwartaal. Dit blijkt uit de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2019, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de VFN. De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 139 punten. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid   Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn zowel de Aankoopbereidheid als de Financieringsbereidheid gestegen. Trendmatige ontwikkeling: De eerstvolgende meting vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.