Webinar Productontwikkelingsproces 17 november 2020

Op dinsdag 17 november jl. organiseerde de VFN een webinar inzake de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het productontwikkelingsproces.  De wettelijke bepalingen met betrekking tot het productontwikkelingsproces zijn voor zover relevant voor kredietaanbieders opgenomen in artikel 32 BGfo Wft. Aanleiding voor het organiseren van dit webinar was het rapport Evaluatie wettelijke regeling productontwikkelingsproces dat minister Hoekstra op 1 juli naar de Tweede Kamer zond. In zijn kamerbrief gaf minister Hoekstra zijn conclusies van het evaluatieonderzoek weer. Volgens minister Hoekstra geeft het evaluatieonderzoek geen aanleiding wijzigingen te maken in de bestaande wetgeving. Tegelijkertijd merkt Hoekstra op dat aandacht van de toezichthouder nodig blijft om naleving van de wettelijke regeling te stimuleren en dat de onderzoekers in dit kader o.a. aandachtspunten voor het toezicht zien met betrekking tot de implementatie en de toepassing van het productontwikkelingsproces bij kredietaanbieders. Tijdens het webinar gaven de onderzoekers van Kwinkgroep  een presentatie over het door hen verrichte onderzoek. Dienstverlener Minke Verberk van Easyparp gaf uitleg over het inrichten van het Product Approval en Review Proces (PARP). Leden die haar presentatie willen ontvangen kunnen deze opvragen bij het secretariaat via info@vfn.nl. In een nieuwsbericht van 10 juni jl. heeft de AFM in het kader van de coronacrisis gewezen op het belang van het productontwikkelingsproces bij het op de markt brengen en evalueren van financiële producten. Op deze  pagina van de AFM website vindt u een link naar verdere informatie elders op de website van de AFM.