VFN reageert op consultatie crowdfunding

Op 24 november heeft de VFN gereageerd op de consultatie crowdfunding. Sinds 2014 is het voor peer-to-peer platforms en crowdfunders mogelijk om lid te worden van de VFN. De VFN vindt het van belang om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen, en de bijbehorende wet- en regelgeving. In haar reactie gaat de VFN o.a. in op het ex ante opstellen van een exitplan. Volgens de VFN zouden afspraken kunnen worden gemaakt met een back-up servicer, die de uitvoerende werkzaamheden van het platform overneemt in geval van het staken van activiteiten (faillissement). Het doel van een exitplan zou daarnaast ook moeten zijn dat het platform zorgt voor een gezonde financiële huishouding tijdens het exit-proces, zodat er voldoende fondsen aanwezig zijn tijdens de afwikkeling met alle stakeholders. Voor het tegengaan van de risico’s op witwassen en financiering van terrorisme verwijst de VFN in haar reactie naar de KYC en CDD eisen uit de vierde anti-witwasrichtlijn. Als informatie over crowdfundingplatformen die minimaal beschikbaar zou moeten zijn voor geldgevers en geldvragers, noemt de VFN: kosten die een platform in rekening brengt, werkzaamheden die een platform uitvoert, de gevolgen voor de lening als een platform zijn werkzaamheden staakt en informatie over wanbetalingen. Op de vraag of consumenten die via crowdfunding geld lenen dezelfde beschermingen zouden moeten hebben als consumenten die via traditionele kanalen geld lenen, antwoordt de VFN bevestigend. Voor het bieden van deze bescherming verwijst de VFN naar de VFN-gedragscode. De VFN is bovendien van mening dat als de platformen zich aan de gedragscode houden de risico’s voor zowel de geldvrager als de geldgever niet groter hoeven te zijn dan bij kredietverstrekkers door banken of financieringsmaatschappijen. Klik hier om naar de consultatie te gaan en hier om de integrale reactie van de VFN te bekijken.