Minister Hoekstra: Door provisieverbod staat belang van klant nu meer voorop

Op 23 januari heeft Minister van Financiën Hoekstra de resultaten van de evaluatie van het provisieverbod naar de Kamer gestuurd. De belangrijkste bevindingen zijn: 1. 'Het provisieverbod is effectief'. De kwaliteit van het advies is verbeterd en adviseurs worden niet meer gestuurd door financiële prikkels vanuit de aanbieder. 2. Advies blijft toegankelijk onder het provisieverbod, alhoewel de kosten voor advies worden onderschat. Consumenten blijken eerder bereid de kosten te betalen als de adviseurs de kans krijgen hun toegevoegde waarde uit te leggen. 3. Consumenten laten zich bij het kiezen van een dienstverlener vooral leiden door advies van vrienden en bekenden en door informatie via internet. Dienstverleners en de verschillende vormen van dienstverlening worden vaak nauwelijks met elkaar vergeleken en consumenten zijn vaak niet goed op hoogte van de kwaliteit van de dienstverlening. Het dienstverleningsdocument speelt slechts een beperkte rol. Het provisieverbod voor complexe producten werd ingevoerd in 2013 en diende te voorkomen dat dienstverleners zich bij het aanraden van een product lieten leiden door de provisie die zij van de aanbieders ontvingen. Sindsdien ontvangen financiële dienstverleners geen provisie meer voor advies of bemiddeling en moeten consumenten rechtstreeks voor advies betalen. Doel van de evaluatie was om na te gaan of de doelstellingen van het provisieverbod zijn gehaald en om eventuele neveneffecten te inventariseren. De Minister geeft aan dat de evaluatie geen reden geeft het provisieverbod ter discussie te stellen. Wel lenen een aantal onderwerpen zich voor mogelijke vervolgstappen. Klik hier om de Kamerbrief te bekijken.