BKR procedure verwijderingsverzoeken

Op 6 juni j.l. is in hoger beroep bekrachtigd dat consumenten ook bij het BKR rechtstreeks een verzoek kunnen indienen om hun registratie te verwijderen. Dit is niet een gewenste route, omdat het BKR niet beschikt over de informatie om het verzoek te kunnen beoordelen. Echter, door deze uitspraak is het noodzakelijk dat deze route beschikbaar is voor consumenten.

Het BKR heeft daartoe een werkprocedure opgesteld. Kern is dat het BKR-informatie en een voorlopige conclusie bij de betreffende aanbieder opvraagt om het verzoek te kunnen beoordelen. BKR zal daarna het verzoek van de consument beantwoorden. De VFN heeft input gegeven op deze voorgestelde werkwijze. BKR zal de aangesloten aanbieders rechtstreeks informeren over de exacte uitwerking van deze werkprocedure.

Waarschijnlijk betreft het een tijdelijke regeling in de aanloop naar de implementatie van de Wet Stelsel Kredietregistratie. Zoals het Wetsvoorstel nu is opgeschreven zullen verwijderingsverzoeken namelijk niet naar het BKR gaan maar, bij wijze van uitzondering op de AVG, bij de partij die de consument heeft geregistreerd.