Aanpassing wettelijke rente per 1 juli 2023

In het Staatsblad 2023, 235 is het besluit tot aanpassing van de wettelijke rente per 1 juli 2023 gepubliceerd. Met dit besluit wordt de wettelijke rente per 1 juli verhoogd van 4% naar 6%.

Gevolg van deze verhoging van de wettelijke rente is dat de maximale kredietvergoeding die aanbieders van consumptief krediet hun klanten op grond van artikel 4 van het Besluit Kredietvergoeding in rekening mogen brengen per 1 juli 2023 14% bedraagt (= 6% wettelijke rente + 8% opslag).