Leennormenmethodiek Consumptief Krediet per 4 september 2023 (versie 1.2)

Conform de vaste methodiek om jaarlijks de leennormenmethodiek de indexeren heeft de VFN op 27 juni de geïndexeerde Leennormenmethodiek Consumptief Krediet gepubliceerd. De nieuwe Leennormenmethodiek dient geïmplementeerd te worden per maandag 4 september 2023. 

Ondanks dat de leennormen dit jaar wederom flink stijgen door de indexatie, is de reële impact beperkt omdat in tegenstelling tot vorig jaar de lonen, toeslagen en andere inkomensvormen aanzienlijk zijn gestegen. Verder zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan om de methodiek leesbaarder en overzichtelijker te maken, onder andere door de introductie van een begrippenlijst.