Aanbieders van Buy Now Pay Later-diensten nemen initiatief voor verdere consumentenbescherming met Gedragscode

Vier toonaangevende aanbieders op het gebied van Buy Now Pay Later (BNPL), namelijk Billink, in3, Klarna en Riverty, introduceren gezamenlijk een Gedragscode voor hun diensten. Deze Gedragscode introduceert sectorbrede minimumvereisten en breidt de bestaande consumentenbescherming uit om een veilige en verantwoorde BNPL-ervaring te garanderen. De Gedragscode gaat in vanaf 30 oktober.

De Gedragscode verplicht aanbieders om duidelijke informatie te verstrekken over kosten, voorwaarden en betalingsverplichtingen. Hierdoor kunnen consumenten weloverwogen beslissingen nemen en de financiële consequenties van hun aankopen beter begrijpen. Verder voorziet de Gedragscode in beschermingsmaatregelen voor financieel kwetsbare consumenten en minderjarigen, waardoor de consumentenbelangen in het BNPL-ecosysteem worden versterkt.

De ondertekenaars van de Gedragscode beschouwen deze mijlpaal als een belangrijke stap vooruit in aanloop naar de herziene Europese richtlijn voor Consumentenkrediet. Deze richtlijn wordt naar verwachting vanaf 2025 van kracht in Nederland.

De initiatiefnemers moedigen andere BNPL-aanbieders aan om zich aan te sluiten bij deze Gedragscode en zo bij te dragen aan een veiligere en meer verantwoorde BNPL-omgeving voor consumenten. Samen werken de aanbieders aan de versterking van de consumentenbescherming en het bevorderen van financiële welzijn voor iedereen.

Tijdens de totstandkoming van deze Gedragscode hebben de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid en Financiën, evenals de Autoriteit Financiële Markten, inzichten gedeeld met de marktpartijen over de ontwikkelingen, zelfreguleringsinspanningen en toekomstige regelgeving. De BNPL-aanbieders zijn bij het opstellen van de Gedragscode ondersteund door de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), die ook de Gedragscode voor consumptief krediet opstelt.

De Gedragscode kan men hier vinden.