Maximale rente op krediet stijgt in 2024 naar verwachting tot 15%

Vanaf 1 januari 2024 wordt de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet naar verwachting verhoogd van 14% naar maximaal 15%. Dit komt door de stijging van de wettelijke rente, die op haar beurt de maximale kredietvergoeding beïnvloedt. De maximale kredietvergoeding, het bedrag dat kredietverstrekkers bij hun klanten in rekening mogen brengen, bestaat uit twee elementen: de wettelijke rente en een opslag op basis van het Besluit kredietvergoeding.

De wettelijke rente wordt gekoppeld aan de rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB). De methode om de wettelijke rente vast te stellen omvat het optellen van 2% bij de basisherfinancieringsrente van de ECB, die momenteel ongeveer 5% bedraagt. Daarnaast is de aanpassing van de wettelijke rente beperkt tot maximaal 2 procentpunten ten opzichte van de huidige wettelijke rente, waarbij halve procenten naar boven worden afgerond en overige naar beneden. De maximale opslag, die kredietverstrekkers in staat stelt risico's op wanbetaling te berekenen, kosten te dekken en winst te maken, blijft ongewijzigd op 8%, na een verlaging van 12% in 2021.

De officiële publicatie van deze aanpassing van de wettelijke rente in het Staatsblad wordt verwacht in december.