Vergunning AP voor financiële instellingen bij gezamenlijke aanpak fraude

Financiële instellingen, waaronder een groot aantal VFN-leden, hebben een vergunning gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om gegevens van personen die een dreiging vormen voor het financiële stelsel onder strikte voorwaarden te delen. De regels en waarborgen met betrekking tot het Waarschuwingssysteem zijn vastgelegd in het vernieuwde Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Het Waarschuwingssysteem maakt het voor financiële instellingen mogelijk om te onderzoeken en toetsen of iemand (bijvoorbeeld een klant of sollicitant) een dreiging vormt of kan vormen voor de (klanten of medewerkers van de) financiële instelling. Bijvoorbeeld als deze al eerder bij een andere financiële instelling heeft gefraudeerd. Op deze manier kan worden voorkomen dat die persoon dit nog een keer probeert bij een andere kredietaanbieder. Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector en de aanpak van sector gerelateerde criminaliteit (waaronder fraude) zijn erg belangrijk. Daarom moeten beschermende maatregelen genomen worden door financieringsondernemingen. Dit wordt ook van financiële instellingen verwacht door onder meer klanten, toezichthouders en de wetgever. Het waarschuwingssysteem vormt daarmee een belangrijk instrument voor financieringsondernemingen om hun maatschappelijke rol in het bestrijden van fraude en criminaliteit uit te voeren. Financieringsondernemingen begrijpen dat opname in het waarschuwingssysteem ingrijpend is voor mensen. Het PIFI biedt dan ook meer waarborgen voor de betrokkenen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere protocollen is dat de teksten van dit nieuwe Protocol in lijn zijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het PIFI is tot stand gekomen door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Lees ook het persbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens.