Gedragscode per 1 april 2021

De VFN heeft een gedragscode die bindend is voor de hele branche. Onderdeel hiervan is de toelichting op de gedragscode en de leennormen (beide aparte documenten). De leennormen vormen een marktstandaard die regels stelt aan de maximale hoogte van een lening die een consument op basis van de financiële situatie kan verkrijgen.