VFN Financieringsbarometer vierde kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2016: Consumentenfinancieringsindex gedaald De consumentenfinancieringsindex in het vierde kwartaal van 2016 is gedaald. Dit blijkt uit de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2016, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 151 punten. Consumenten verwachten dus nog steeds meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de financieringsindex wel gedaald. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid. management-summary-bewerkt Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid gestegen (113 in Q3 2016). De Financieringsbereidheid is afgenomen (149 in Q3 2016). De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is afgenomen (168 in Q3 2016). Trendmatige ontwikkeling: financieringsbarometer-bewerkt De eerstvolgende meting vindt plaats in het eerste kwartaal van 2017. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.