AFM: Waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen effect op gedrag consument.

De waarschuwingszin ‘Let op! Geld lenen kost geld’ die kredietaanbieders sinds 2009 verplicht moeten opnemen in reclames voor consumptief krediet heeft geen effect op het gedrag van de consument. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM en het Ministerie van Financiën. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de kredietwaarschuwingszin op de korte termijn geen effect heeft op het gedrag van de consument en dat ook de invloed op de attitude van de consument ten aanzien van lenen, de voorgenomen handelswijze en de wijze waarop consumenten kredietreclames ervaren op korte termijn verwaarloosbaar is. Een effect op de lange termijn van een kredietwaarschuwing wordt door het onderzoek niet aangetoond, maar ook niet uitgesloten. Inzichten uit de gedragswetenschappen leren volgens de AFM dan ook dat bewustwording van consumenten lang niet altijd leidt tot betere keuzes bij het aangaan van consumptief krediet. Volgens de AFM nemen consumenten vaak beslissingen op basis van intuïtie, vuistregels en een geringe hoeveelheid informatie. Voor passende beslissingen is het volgens de AFM van belang dat de beslisomgeving optimaal wordt ingericht, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardopties. Omdat bewustwording de huidige doelstelling vormt van de kredietwaarschuwingszin, adviseert de AFM de minister van Financiën om te bepalen of hij met deze waarschuwing ook andere gedragsdoelstellingen nastreeft. In samenwerking met de AFM kan dan worden onderzocht of de kredietwaarschuwingszin hieraan bijdraagt, en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. Overigens is de AFM samen met het NIBUD en de VFN recentelijk een onderzoek gestart naar het leengedrag van de consument, met als doel: ‘beter inzicht te krijgen in de invloed van bestaande en nieuwe interventies op de keuzes van de consument die een lening af wil sluiten’.