Eurofinas Annual Survey 2021

In 2021 hebben de Europese verstrekkers van consumptief krediet ter waarde van € 449,2 miljard aan nieuwe leningen verstrekt, een groei van 12,8% in vergelijking met 2020. De resultaten van de jaarlijkse Eurofinas-enquête laten een toename van nieuwe contracten zien in alle kredietcategorieën. Het totale aantal nieuwe afgesloten consumptieve kredieten vertoonde in 2021 een groei van 11,4%.

In de categorie consumptief krediet vertegenwoordigden persoonlijke leningen en doorlopend krediet elk meer dan een kwart (29%) van het nieuw verstrekte krediet in 2021. Persoonlijke leningen stegen met 17,0% en doorlopend krediet vertoonde een stijging van 10,7%. Nieuw krediet via verkooppunten steeg met 3,4% (exclusief autodealers).

Tham Giang
(Adviseur Statistiek en Economische Zaken bij Eurofinas)

“Consumptief krediet  groeide sterk in 2021 dankzij opgeheven beperkingen, vaccinatieprogramma's in heel Europa en herstellend consumentenvertrouwen. Hoewel het nieuw toegekende krediet herstelde, zijn de meeste markten nog niet teruggekeerd op het niveau van voor de pandemie. Vooruitlopend op de rest van 2022 zie ik dat de economische vooruitzichten aanzienlijk verslechterd zijn als gevolg van de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Dit jaar zal duidelijk weer uitdagend worden voor financiële instellingen in heel Europa en een onzeker voor de consument. Hoewel de korte termijn vooruitzichten voor particuliere investeringen gematigd blijven, is duidelijk dat de Europese consumenten sterker moeten investeren in energie-efficiëntere aankopen. Dus, Europese aanbieders van consumentenkrediet zullen klaar moeten staan ​​om hun klanten te helpen in hun groene transities.”

De financiering van consumentenvoertuigen groeide in het aantal toegekende nieuwe kredieten, met name gebruikte auto’s waren populair  met een groei van14,3%, terwijl nieuwe auto’s slechts 5,3% groeide. De andere voertuigcategorie (motoren, caravans enz.) groeide met 13,1%. In tegenstelling tot de financiering van consumentenauto’s, was de stijging van de kredietverlening voor gebruikte zakelijke auto’s een lager (18,8%) dan de kredietverstrekking voor nieuwe zakelijke auto's (28,5%). Ook bedrijfsvoertuigen stegen met 18,9%.

Op nationaal niveau bleek dat de meeste nationale consumentenkredietmarkten van de rapporterende Eurofinas-leden positieve resultaten behaalden vorig jaar, behalve in Nederland, Duitsland, Denemarken en Portugal. De helft van de landen rapporteerde groei in de dubbele cijfers, waarbij nieuw verstrekte kredieten stegen tussen 10% en 40%.

Rectificatie: in de Eurofinas Annual Survey staat dat het totaal aan nieuw verstrekte autofinanciering in 2021 in Nederland met 17% is gedaald (t.o.v. 2020), dit is onjuist. Het correcte percentage is een daling van 4%.