Zalm over VFN: participatie in CentiQ gewenst

Minister Gerrit Zalm beantwoordde de onderstaande vragen van de VFN op 27 november 2006. Als consumenten overwegen een consumptieve lening op te nemen, welke raad zou u ze dan willen meegeven? Ik raad mensen af zich in de schulden te steken voor luxegoederen of korte termijnuitgaven. Vaar nooit blind op kredietreclames, maar kijk en vraag rond welk leningen op de markt voor u het meest passend zijn. Lees altijd het kredietprospectus goed door. Daar vindt u de meest volledige informatie over de kosten en maandlasten van de lening. Bepaal voor uzelf zeer nauwkeurig of u die kosten en maandlasten aankan. Kijk goed of het in uw huishoudboekje past. Consumptief krediet wordt wel de smeerolie van de economie genoemd en veel mensen hebben het nodig om grotere uitgaven te kunnen doen. Toch is het imago van consumptief krediet niet altijd even positief. Hoe zou naar uw mening het imago van consumptief krediet kunnen worden verbeterd? Het imago is niet positief om een aantal redenen. Als minister krijg ik, niet alleen uit de Tweede Kamer, veel klachten over de irritante reclames voor kredieten. Daar zou de sector nog veel aan kunnen doen. Verder moet de sector veel duidelijker maken dat leningen niet voor niets zijn. Er zijn kosten aan verbonden en die moet men inzichtelijk maken. Eigenlijk is het jammer dat er wetgeving voor nodig was om die helderheid te krijgen. Ten slotte zou ik de sector willen vragen terughoudender te zijn mensen te benaderen die een historie van schulden hebben en men zou kritischer moeten zijn in het toekennen van leningen. Het komt nog teveel voor dat mensen die nog maar net begonnen zijn met het aflossen van hun vorige schuld, alweer aanbiedingen krijgen voor nieuw krediet. Dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren. Financiers vergewissen zich van de financiële toestand van hun klanten, toetsen bij het BKR en zijn bezig met het realiseren van een schuldenregistratie. Zij nemen verantwoord lenen serieus en door hun kritische opstelling wijzen zij twee van de drie aanvragen af. Als ondanks de getroffen maatregelen het aantal mensen met problematische schulden niet afneemt, bent u dan bereid (alvorens nieuwe maatregelen te treffen), een diepgaand onderzoek te laten verrichten naar de achtergronden en oorzaken van het ontstaan van problematische schulden? Ik ga ervan uit dat de maatregelen die de sector, deels vrijwillig, heeft genomen zullen leiden tot een daling van schulden. Mocht dat niet zo zijn, dan zal ik met alle betrokkenen, dus ook de sector, bespreken wat ons te doen staat. Maar ik ben het met de sector eens dat consumptieve kredieten bij lange na niet de enige oorzaak zijn van problematische schulden en dat dus de oplossing breder gezocht moet worden dan alleen in die hoek. Overigens zal in de 2007 een evaluatie van de effecten van de regelgeving ten aanzien van het voorkomen van overkreditering worden uitgevoerd. Er is de laatste jaren veel wet- en regelgeving gekomen die de positie van de consument moet versterken. Recent heeft u het initiatief genomen om samen met andere partijen via het platform CentiQ de financiële alfabetisering van de consument ter hand te nemen. Op welke manier kan de VFN bijdragen aan de doelstellingen van CentiQ? Participatie van VFN binnen CentiQ is gezien de kennis en ervaring van de VFN gewenst om het platform tot een succes te kunnen maken. Dit kan door kennis en ervaring met andere partners binnen het platform te delen, door in specifieke projectgroepen deel te nemen, maar ook door te zijner tijd informatie van het platform via de eigen kanalen te verspreiden. CentiQ – Platform ‘bewust omgaan met geld’ Thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën Laura van Geest heeft op 10 november 2006 CentiQ, het nieuwe platform voor ’bewust omgaan met geld’, gelanceerd. Het platform sluit aan bij initiatieven die al door partners zijn genomen. Aanleidingen voor de oprichting zijn: 1) de steeds complexere financiële producten waarmee consumenten te maken krijgen en waar ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een keuze uit moeten maken; 2) de toename van schulden bij consumenten en de toename van de hoogte van deze schulden.