Schuldhulpverlening dreigt vast te lopen

Hulpverlening en kredietgevers slaan handen ineen voor betere bemiddeling Organisaties betrokken bij de schuldhulpverlening hebben een noodsignaal afgegeven. Een sterk stijgend percentage aanvragen voor hulp bij problematische schulden worden niet opgelost binnen het daarvoor bestemde minnelijk traject. Dit traject (waarbij de schuldenaar begeleid wordt bij de aanpak van financiële problemen en binnen 36 maanden van de schuld af is) wordt door schuldeisers steeds minder geaccepteerd. Het vertrouwen in het minnelijk traject kan worden hersteld als er een nieuw, toegankelijk traject wordt ontwikkeld dat duidelijk en aantrekkelijk is voor alle betrokken partijen. Drie organisaties hebben daarom de handen ineengeslagen om de schuldhulpverlening te versterken. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontwikkelen een nieuw traject dat alle bij de schuldregeling betrokken partijen het vertrouwen in een professionele aanpak terug moet geven. Doordat schuldeisers weinig vertrouwen hebben in het minnelijk traject zoeken ze nu liever zekerheid in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Een veel te groot deel van de problematische schulden wordt gesaneerd via de Wsnp. De VFN, de NVVK en de NVB vinden dat een schuldregeling slechts bij uitzondering via dit wettelijke traject tot stand moet komen. Door een goed minnelijk traject aan te bieden kunnen schuldenaren en schuldeisers onderling tot een passende oplossing komen. Dit levert grote economische en maatschappelijke winst op. De drie organisaties besteden hierbij ook aandacht aan flankerende maatregelen zoals budgetcoaching, verslavingszorg, preventie en nazorg. Dit totaalpakket geeft een sterke impuls aan een professionele aanpak van de schuldenproblematiek. Cijfers Van iedere 100 klanten van de NVVK worden er 15 geholpen met een minnelijk traject, 20 via de Wsnp en worden er 30 (deels) geholpen middels budgetbeheer, een sociaal krediet, budgetbegeleiding of beschermingsbewind. Bij 35 klanten kan de NVVK het financiële probleem niet oplossen en ontberen de klanten elke vorm van financiële hulpverlening, terwijl het probleem blijft bestaan.