Woningbouwcoalitie wil dat de AFM haar toezichtfunctie normaliseert

Een brede coalitie van 15 organisaties die actief zijn op de woning(bouw)markt bepleit bij de politiek dat er snel stimuleringsmaatregelen voor starters en doorstromers op de woningmarkt moeten komen. Ze wil dat de Autoriteit Financieële markten haar toezichtfunctie normaliseert en meer ruimte geeft aan banken om maatwerk te leveren bij het verstrekken van hypotheken. Daarnaast dient de AFM veel minder rigide om te gaan met de adviezen van het Nibud ten aanzien van de huishoudinkomens en de woonlasten. Dit meldt Eufin Financieel Nieuws op haar website , 26 september 2012