Consumptief Krediet markt herstelt na 5 jaren krimp

De Consumptief Krediet markt vertoont tekenen van herstel na 5 jaren van krimp. In september 2013 is het nieuw verstrekte krediet met 1% licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Sinds eind 2008 is het maandelijks verstrekte krediet bijna gehalveerd naar een niveau van 350 miljoen euro in september 2013. Bert Reitsma, secretaris van de VFN geeft aan: “De verslechtering van het economische klimaat in de achterliggende jaren heeft een forse weerslag gehad op de financieringsbereidheid van consumenten. Parallel aan de recente stijging van het consumentenvertrouwen is de consument nu echter ook weer meer geneigd om aankopen te financieren”. Dit laatste blijkt ook uit de VFN Financieringsbarometer, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. In dit onderzoek geven consumenten aan eerder bereid te zijn om grote aankopen te financieren. Het herstel van de markt is van belang voor de ontwikkeling van de economie. Uit recent onderzoek dat door de Universiteit van Tilburg is uitgevoerd in opdracht van de VFN is de directe relatie gebleken tussen verantwoorde consumptieve kredietverlening en consumptie en economische groei. Consumptief Krediet is bij uitstek een procyclisch product. Consumenten sluiten meer doorlopende kredieten en persoonlijke leningen af in tijden van economische groei en beperken hun kredietruimte als het economisch tegen zit. De roodstanden op betaalrekeningen zijn in de afgelopen jaren van economische neergang juist fors gestegen. “Het is opmerkelijk dat de consument in tijden van economische krimp steeds meer heeft gekozen voor de relatief dure financieringsvorm roodstanden op betaalrekeningen”, aldus Reitsma. De financieringsbarometer van de VFN biedt een indicatie voor de ontwikkeling van het nieuw verstrekte krediet in de komende 12 maanden. De combinatie van aankoopbereidheid en financieringsbereidheid van consumenten voorspelt de verwachte groei. Hoewel consumenten nog steeds beperkt geneigd zijn om grote aankopen te doen (index Q4-2013=95), zijn zij wel vaker bereid om deze te financieren (index Q4-2013=123). De gecombineerde consumenten financieringsindex komt hiermee uit op 118. Klik hier voor de VFN Financieringsbarometer Klik hier voor de marktcijfers van het CBS op deze website