VFN: te veel nadruk op probleemschulden (persbericht)

Algemene tendens leningen is juist positief De VFN vindt dat het relatief kleine percentage mensen met een problematische schuld niet de maatstaf moet worden voor beeldvorming bij het verlenen van een lening. Miljoenen Nederlanders lenen verantwoord bij VFN-leden en zijn juist bijzonder geholpen met deze geboden service. De nieuwe overheidscampagne om mensen te informeren over de gevaren van onverantwoord lenen zal zeker bijdragen aan een groter besef dat roodstaan of lenen geen oplossing is bij financiële problemen. Gezamenlijk doel Omdat het nu nog mogelijk is als leningaanvrager om verborgen schulden (betalingsachterstanden, roodstand, creditcard-uitgaven) niet op te geven bij de aanvraag van een lening, zal de overheidscampagne www.blijfpositief.nl meewerken aan de inzet van de VFN om onverantwoord lenen tegen te gaan. De VFN zet zich in tegen overkreditering en voor een verbeterde professionele schuldhulpverlening, maar vindt dat de beeldvorming van consumptief krediet niet mag worden bepaald door de relatief kleine groep met een problematische schuld. Economisch belang Financieringsmaatschappijen vervullen een belangrijke rol voor consumenten en voor de economie als geheel. Consumptieve financieringen worden namelijk overwegend gebruikt om noodzakelijke en uit maatschappelijk oogpunt verantwoorde uitgaven en investeringen te doen. Het gaat daarbij om leningen voor studie, opvang van ziektenkosten, verbouwing van de woning, voor het oplossen van tegenvallers (kapotte wasmachine, hypotheekschuld na scheiding e.d.), of van duurzame consumptiegoederen, zoals meubels, caravan en auto. Voor consumenten is een financiering vaak een uitkomst. Ook als het gaat om een lening voor bijvoorbeeld een wereldreis met het hele gezin, die in latere jaren wordt afbetaald. Risico’s Soms kan het aangaan van een lening voor zowel consument als financieel adviseur zo verleidelijk zijn, dat er door de consument onnodige of te grote lasten en risico's worden aangegaan. Om die reden is recent de wetgeving voor krediet aan consumenten aangescherpt en is het toezicht geïntensiveerd. Veel van die nieuwe regels zijn nog geen jaar van kracht. Het is te vroeg te concluderen dat de regels moeten worden aangescherpt. Feiten Uit het onlangs gehouden onderzoek van het ministerie van SWZ blijkt dat tussen de 100.000 en 158.000 huishoudens risicovolle schulden hebben. Op 7,2 miljoen huishoudens is dat slechts 2%. Ten opzichte van ons omringende landen is dit percentage relatief laag. Dat we hier niet spreken over armoede blijkt uit het feit dat dat maar liefst 61% van deze huishoudens een norminkomen heeft van 150%, terwijl 67% van de gezinnnen gemiddeld 20.000 euro liquideerbaar eigen vermogen heeft, waarvan de helft in spaargeld.