VFN: Of maatregelen BKR voorzien in ‘een praktisch werkbare methodiek voor kredietaanbieders’ zal moeten blijken.

Per 1 februari is het voor kredietverleners moeilijker om BKR-registraties te schrappen, zo meldt het FD. De maatregel van het BKR volgt op het Tv-programma Radar, waaruit bleek dat het in sommige gevallen mogelijk was om terechte BKR-registraties te laten schrappen, aldus de berichtgeving in het FD. Dat is op basis van de nieuwe maatregelen niet meer mogelijk. Ook aan het verwijderen van onterechte BKR-registraties worden zwaardere eisen gesteld. In reactie geeft de VFN aan dat het CKI een cruciale rol speelt bij het tegengaan van overkreditering en problematische schulden en dat het van belang is dat het stelsel de juiste informatie bevat. Duidelijkheid over de route die moet worden gevolgd bij het aanpassen van registraties en een praktisch werkbare methodiek voor kredietaanbieders zijn daarbij gewenst. 'In de komende periode zal moeten blijken of de aanpassingen hierin voorzien', aldus de VFN. Klik hier om het bericht in het FD te bekijken.