Vereniging Eigen Huis wijst op belang registratie studieschulden bij BKR

Vereniging Eigen Huis heeft vandaag in een persbericht aandacht gevraagd voor het belang van de registratie van studieschulden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR. Omdat studieschulden nu nog niet worden geregistreerd, kunnen deze bij de aanvraag van een financiering soms buiten beeld blijven. Als de (toekomstige) lasten van een studieschuld niet worden meegewogen bij de kredietbeoordeling dan verhoogt dit de kans op overkreditering en problematische schulden. Vereniging Eigen Huis heeft minister Bussemaker en de Tweede Kamer dan ook opgeroepen om de registratie van studieschulden alsnog onder te brengen bij BKR.