Introductie Keurmerk Private Lease

Op 1 februari is het Keurmerk Private Lease gelanceerd. De Private Lease sector ontwikkelt zich snel. Eind 2015 waren al 36.000 Private Lease contracten afgesloten door consumenten. Hiermee was sprake van een ruime verdubbeling ten opzichte van het aantal contracten in 2014. Het Keurmerk biedt verschillende belangrijke zekerheden voor de consument. Zo wordt de consument beschermd tegen overkreditering door het hanteren van draagkrachtnormen die dezelfde basis kennen als de leennormen uit de VFN Gedragscode. Daarnaast toetsen en registreren de Keurmerk aanbieders Private Lease contracten bij BKR. Hiermee wordt voorkomen dat de consument verplichtingen aangaat die niet aansluiten bij de financiële situatie. Het Keurmerk waarborgt het aanbod van een product met tweezijdige Algemene Voorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond. Een Private Lease aanbod binnen het Keurmerk omvat in ieder geval belastingen, verzekeringen, onderhoud & reparatie en pechhulp / vervangend vervoer. Er is sprake van een bedenktijd van 14 dagen. Bij eventuele klachten is voor consumenten en aanbieders een toegankelijke en onafhankelijke geschillenregeling van toepassing. Alle informatie over het Keurmerk is beschikbaar op de website www.keurmerkprivatelease.nl De VFN is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Keurmerk Private Lease.