Terugblik VFN Fraude event 2014

Op dinsdag 25 november organiseerde de VFN het Fraude event met als thema “Digitale Fraudeontwikkeling en beheersing” in Restaurant De Markies te Woerden. Op de dag waren verantwoordelijken voor fraudebeleid en fraudespecialisten van VFN leden en geassocieerde leden aanwezig. Gertwin Wubs (voorzitter van de VFN Fraudewerkgroepen) en Vincent van Dortmont (VFN Strategische werkgroep Fraude) blikten terug en vooruit op de samenwerking binnen de VFN om fraude te beperken en te voorkomen. Ton Spil (Universiteit Twente) keek vanuit de wetenschap aan tegen de rol die ICT oplossingen kunnen spelen bij fraudebeheersing. Hij zag Risico en Performance als Yin en Yang in één scorecard, waarbij ook de menselijke expertise belangrijk blijft. Arno H.P. Reuser (Reuser’s Information Services) toonde aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van open bron informatie met name op het Internet steeds verder achteruit gaat. Hij liet zien hoe gemakkelijk het is om valse informatie voor 'waar' aan te nemen, hoe aannames kunnen misleiden en hoe (on)betrouwbaar Google is. Ook bleek dat de 'officiële' media er soms een potje van maken op een manier dat geen enkele open bron informatie nog serieus genomen kan worden.