Europese kredietverstrekking groeide in 2013

EUROFINAS, de overkoepelende Europese brancheorganisatie voor financieringsmaatschappijen, heeft haar cijfers over 2013 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de leden van de gezamenlijke brancheorganisaties vorig jaar in totaal 2,5% meer consumptief krediet hebben verstrekt dan in 2012. Vooral de markt voor autofinancieringen liet een behoorlijke herstel zien van 9,5%. Nederlandse markt blijft achter Opvallend is dat de Nederlandse markt voor consumptief krediet een daling van -9,8% vertoonde. Hiermee blijft ons land sterk achter bij de andere Europese landen. Alleen Roemenië kende nog slechtere cijfers. In onze buurlanden België (+6,7%) en Duitsland (+6,9%) groeide de verstrekking van consumptief krediet juist meer dan het Europese gemiddelde. Het gehele rapport is te downloaden van de website van Eurofinas (rapport in het Engels).