Structurele verlaging maximale kredietvergoeding

Op woensdag 22 juni werd in Staatsblad (2022,243) het besluit gepubliceerd waarmee de maximale kredietvergoeding structureel wordt verlaagd tot 10%, bestaande uit de wettelijke rente van (thans) 2% en een opslag van 8%.

Deze structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding is een voorzetting van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding dat gold sinds 10 augustus 2020 en dat met dit besluit wordt ingetrokken.

Dit houdt in dat de maximale kredietvergoeding nu structureel is verlaagd voor overeenkomsten die na 10 augustus 2020 zijn aangegaan. Voor kredietovereenkomsten die daarvoor zijn aangegaan geldt het volgende:

  • Voor aflopend krediet dat voor 10 augustus 2020 is aangegaan blijft de maximale rentevergoeding gelden die voor die datum gold;
  • Voor doorlopend krediet geldt dat dat de verlaagde maximale kredietvergoeding van toepassing is op nieuwe opnames binnen de kredietlimiet die worden gedaan na 10 augustus 2020. Voor opnames binnen de kredietlimiet die zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van de verlaging, blijft de maximale kredietvergoeding gelden die van toepassing was voor 10 augustus 2020;
  • Er mag door een kredietaanbieder geen extra krediet meer worden verstrekt op basis van het maximum kredietvergoedingspercentage van voor de verlaging.