Rollen omgedraaid: transparantie kredietaanvrager noodzakelijk

‘Verzwijgen rood- en betaalachterstanden brengt kredietaanvragers in problemen’ De vandaag gepubliceerde CBS-cijfers over 2006 laten een verschuiving van consumptief krediet naar roodstand zien. Voor een relatief kleine groep is overkreditering een groot probleem; het betreft minder dan 1 procent van de leningen die worden verstrekt. De VFN doet alles om overkreditering te voorkomen, maar zonder openheid van de aanvrager is dat niet mogelijk. Informatiegat Verantwoord lenen vereist van de financier maximale duidelijkheid; geen kleine lettertjes, mogelijke misverstanden of onverwacht verschuivende rentepercentages en eindbedragen. VFN-leden houden zich aan de VFN-Gedragscode die strenge eisen stelt aan kredietverlening. Maar de kredietaanvrager kan relevante informatie achterhouden waardoor ten onrechte consumptief krediet wordt verstrekt. Essentiële informatie Financiers zijn afhankelijk van informatie die consumenten geven over hun financiële plaatje. Het gebeurt dat mensen ook andere schulden hebben dan die geregistreerd staan bij het BKR. Financiers weten niet of mensen een huurachterstand, roodstanden of andere betalingsachterstanden hebben. De VFN is daarom in gesprek met o.a. woningcorporaties, telecombedrijven en postorderbedrijven om een centrale registratie van schulden op te zetten om informatievoorziening te verbeteren. Cijfers 2006 In 2006 is er voor 9,7 miljard euro aan nieuwe consumptieve kredieten verstrekt, 4 procent minder dan het jaar ervoor. Voor het eerst sinds 1998 lagen de verstrekte leningen onder de 10 miljard euro. De uitstaande schuld op consumptief krediet daalde van 17,6 naar 16,9 miljard euro. De totale schuld aan consumptief krediet en roodstand bleef vrijwel gelijk op 24,9 miljard euro. (Bron: CBS) De daling van het consumptief krediet heeft volgens de VFN twee oorzaken: 1) er wordt meer gebruik gemaakt van roodstand bij banken; 2) het herstel van de economie. Problematische schulden In 2006 waren er 45 duizend aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) voor begeleiding bij problematische schulden. Dat is nog geen 1 procent van de 5,5 miljoen Nederlanders met een lening waarvan uiteindelijk maar een gedeelte te maken heeft met problematische schuldensituaties. Deze situaties worden vaak veroorzaakt door echtscheiding of werkloosheid. De VFN ontwikkelt met de NVVK en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een nieuw minnelijk traject met betere begeleiding en coaching voor mensen met problematische schulden (zie VFN-persbericht van 15-12-06).