Normcommissie Schuldhulpverlening opgericht

Op 14 februari is het startschot gegeven voor de certificering van personen en organisaties werkzaam in de schuldhulpverlening. Bij het Nederlands Normalisatie Instituut is de normcommissie Schuldhulpverlening opgericht die tot doel heeft normen op te stellen waaraan schuldhulpbemiddelaars en hun organisaties moeten voldoen. De VFN zal vertegenwoordigd zijn in twee werkgroepen van de normcommissie.