Normalisatie en certificering schuldhulpverlening in zicht

Om te komen tot normalisatie en certificatie in de schuldhulpverlening zal op 14 februari 2007 de NEN-normcommissie leven in worden geblazen. De bijeenkomst deze dag zal uitsluitsel geven over welke organisaties wel en welke niet betrokken willen zijn bij de NEN-normcommissie 'Schuldhulpverlening'. De VFN zal in deze commissie een actieve rol spelen. De VFN vindt het van groot maatschappelijk belang dat er eindelijk een eenduidige regelgeving tot stand komt om gestructureerd en adequaat hulp te kunnen bieden aan alle mensen met een problematische schuld. (Zie ook het VFN-persbericht van 15-12-06.) Initiatiefnemers van 'certificering schuldhulpverlening' zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken. Het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) heeft in opdracht van EZ en SZW een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van normalisatie in de minnelijke schuldhulpverlening. Het NEN concludeert in haar eindrapportage dat totstandkoming haalbaar is.