AFM positief over ontwikkelingen consumptieve kredietverlening

VFN wil normen aanpassen om overkreditering onmogelijk te maken Vandaag heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport gepresenteerd over het aanbieden en verstrekken van consumptief krediet. De AFM is positief over de insteek van de markt ter verbetering van gedragscodes. De VFN is verheugd over dit rapport op twee constateringen na. De VFN herkent de AFM-constatering betreffende de vereisten voor reclame en voorlichting en zal scherper toezien op naleving door haar leden. De VFN vindt de algemene constatering dat de branche zich niet aan de normen voor kredietverstrekking houdt niet terecht; VFN-leden houden zich wel aan deze normen. In het AFM-rapport wordt geconstateerd dat niet altijd wordt voldaan aan de vereisten die gelden voor reclame en voorlichting. De VFN is extra waakzaam op naleving van de reclameregels en zal haar leden oproepen en ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten. De AFM constateert in het rapport ook dat financieringsmaatschappijen zich niet aan de normen voor kredietverstrekking zouden houden. Met deze constatering heeft de VFN moeite. De groep onderzochte financiers bevatte ook een aantal VFN-leden. Bij navraag hebben deze leden de VFN bevestigd dat zij zich wel aan de normen voor verantwoord kredietverstrekking (zoals afgestemd met o.a. het Ministerie van Financiën) hebben gehouden. De VFN en haar leden staan voor verantwoord lenen (maatwerk) en willen overkreditering juist tegengaan. De VFN communiceert dan ook geregeld met haar leden over de normen en naleving van deze normen. Verder meent de VFN dat bedrijven die zich niet aan de regels houden daarop individueel aangesproken moeten worden om te voorkomen dat de branche als geheel in een slecht daglicht komt te staan. In het rapport spreekt de AFM de wens uit tot een minimum-verstrekkingsnorm te komen die branchebreed kan worden gehandhaafd. Zo’n norm zou ook een inkomensafhankelijke component moeten bevatten. De VFN juicht dat toe en is al enige tijd met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de mogelijkheid aan het onderzoeken om een dergelijke norm te ontwikkelen, die dan ook door de AFM wordt gedragen. De toevoeging van een inkomensafhankelijk deel aan de bestaande norm draagt bij aan het verder voorkomen van overkreditering.