Nieuwe Telecommunicatiewet treedt 5 juni 2012 in werking

De wijzigingen in de Telecommunicatiewet treden 5 juni 2012 in werking. Dit houdt in dat telecombedrijven vanaf die dag de nieuwe wet ook dienen na te leven. Het inwerkingtredingsbesluit wordt aanstaande maandag 4 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Onder de Telecomwet vallen onder andere bepalingen over cookies, een meldplicht bij veiligheidsinbreuken en verstoring van de continuïteit, netneutraliteit en een betere bescherming van de consument. De wijzigingen in de wet zijn voor een belangrijk deel omzetting van Europese richtlijnen. Het gaat hier om implementatie die al te laat is. Nu de wet wordt ingevoerd is de boete die Nederland eventueel zou kunnen krijgen van de Europese Commissie van tafel. Niet alle onderdelen van de wet treden op 5 juni in werking. De uitzonderingen zijn onder andere netneutraliteit en het afsluiten van internet. Deze niet-implementatie bepalingen treden in werking op een vast verandermoment, in dit geval 1 januari 2013. Voor netneutraliteit geldt hierdoor dat alle contracten gesloten op of na 1 januari 2013 zullen moeten voldoen aan de netneutraliteitseis. Voor contracten gesloten voor 1 januari 2013 geldt overgangsrecht. Op grond daarvan geldt dat die contracten nog een jaar lang niet netneutraal hoeven te zijn. Na dat jaar (dus op 1 januari 2014) moeten ook die contracten netneutraal zijn. De nieuwe cookiebepaling treedt, met uitzondering van het rechtsvermoeden bij tracking cookies, direct in werking. Vanaf 5 juni 2012 is OPTA daarom bevoegd om de nieuwe cookieregels te handhaven en moeten partijen die cookies plaatsen en lezen de nieuwe cookieregels naleven: informeren en vooraf toestemming verkrijgen. Het rechtsvermoeden met betrekking tot tracking cookies, dat ook onderdeel uitmaakt van de cookieregels, treedt pas per 1 januari 2013 in werking. Persbericht Rijksoverheid 01-06-2012