Huurders grotere kans op fincanciële problemen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huurders een grotere kans lopen op fincanciële problemen dan kopers.  58 Procent van de huurders komt maandelijks niet of nauwelijks rond. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. Het Nibud gaat samen met GGN woningbouwcorporaties trainen in voortijdige signalering van financiële problemen bij huurders. Dit valt te lezen in het persbericht op de website van het Nibud.