Ministerie van Financiën publiceert aanpassingen op Wijzigingsbesluit Financiële Markten

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de consultatiereacties een aantal aanpassingen doorgevoerd in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013. Over de onderstaande onderwerpen zijn de belangrijkste wijzigingen gepubliceerd:

  • Nieuwe eisen aan vakbekwaamheid
  • Uitwerking van de bankierseed
  • Productontwikkelingsproces
  • Geschillenbeslechting
  • Transparantie aanbieders hypothecair krediet
  • Provisieverbod en transparantieverplichtingen
  • Clustermunitie
Bron: AFM.nl, 13 september 2012 Zie ook de brief van het ministerie van Financiën