AFM waarschuwt tegen illegale kredietaanbieder Ping Financieringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van krediet van Ping Financieringen, dat ook handelt onder de naam Ping Capital SDB. Deze partij biedt krediet aan zonder de verplichte vergunning van de AFM. Bovendien vraagt ze consumenten geld te betalen, zonder vervolgens de lening te verstrekken.

Het is onverstandig om op dergelijke aanbiedingen in te gaan. De AFM adviseert consumenten altijd goed onderzoek te doen naar een aanbieder, voordat ze een lening afsluiten. Ping heeft in ieder geval met één consument een kredietovereenkomst afgesloten. Ping geeft in haar brochure en in de kredietovereenkomst aan dat deze consument eerst een zogenaamde verzekeringspremie moet overmaken naar Ping, voordat hij de lening krijgt. De consument heeft dat gedaan, maar heeft de lening van Ping nooit ontvangen. Ping overtreedt de Wet op het financieel toezicht omdat het kredieten aanbiedt of heeft aangeboden zonder een verplichte AFM-vergunning. Ook valt de onderneming niet onder een vrijstelling op deze vergunningplicht. Bij het aanbieden van het krediet gebruikt Ping deze contactgegevens: Faxnummer: 084-0031588 E-mailadres: ping.financieringen@europe.com Adres:Harindhorn Building 54 North Sathorn Road Silom, Bangrak Bangkok 10500 Thailand

Wees alert en let op met wie u zaken doet

Als aanbieders vragen om voor het verstrekken van een lening geld te betalen, lopen consumenten groot risico hun geld kwijt te raken. Zo’n betaling wordt vaak een verzekeringspremie of administratiekosten genoemd. Consumenten moeten daar niet op in gaan. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen via onder meer europe.com, gmail.com, aol.com, yahoo.com, en hotmail.com. Verder is het belangrijk dat consumenten op de website van de AFM in het register controleren of een bedrijf leningen mag verstrekken. Ook raadt de AFM consumenten dringend aan om de waarschuwingslijsten te raadplegen, voordat zij in zee gaan met een partij om een lening af te sluiten. Op deze lijsten staan aanbieders waarvan bekend is dat ze onbetrouwbaar zijn. Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) De waarschuwingslijst AFM. Hierin staan instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben. Ook staan er instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet. (2) De waarschuwingslijst boiler rooms. Hierin staan ondernemingen die ongevraagd beleggers hebben benaderd met een beleggingsvoorstel. De ondernemingen op deze waarschuwingslijst beschikken niet over een AFM-vergunning of een Europees Paspoort. (3) De waarschuwingslijst buitenland. Hierin staan instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut). Bron: AFM.nl, 12 september 2012