Minister Dijsselbloem gaat gebrek aan maatwerk bij hypotheken met AFM bespreken

Tijdens het algemeen overleg hypotheekverstrekking van dinsdag 29 juni pleitte de Kamer voor meer maatwerk voor starters en ouderen. Minister Blok en Minister Dijsselbloem erkenden dat hypotheekverstrekkers in de praktijk vaak weinig gebruik maken van de explain mogelijkheid, die het onder voorwaarden in individuele gevallen mogelijk maakt om van de normen af te wijken. Waar Blok weinig mogelijkheden zag om hier iets aan te doen, zegde Dijsselbloem de Kamerleden toe om aangeleverde voorbeelden met de AFM te gaan bespreken. Wel waarschuwde hij voor het te snel afsluiten van een hypotheek.