Analyse vakbekwaamheidsstelsel in 2017

Minister Dijsselbloem heeft het College Deskundigheid Financiële Dienstverleningen (CDFD) gevraagd om na de overgangstermijn van de Wft  (1 januari 2017) te beginnen met een analyse van het vakbekwaamheidsstelsel. De Minister schrijft aan de Kamer dat hij verschillende verzoeken tot aanpassing van het vakbekwaamheidsstelsel heeft ontvangen, ‘zoals het introduceren van nieuwe Wft modules, splitsing van bestaande modules, overheveling van onderwerpen (eindtermen) van de ene naar de andere module en voorstellen om advisering over bepaalde producten vrij te stellen.’ De verzoeken zullen vanwege de modulaire structuur van het stelsel in samenhang worden bezien. ‘In deze analyse zal het CDFD de ontwikkelingen op de financiële markten alsmede de (ontvangen) verzoeken van marktpartijen betrekken en voorstellen doen voor aanpassing van het bouwwerk. De analyse zal antwoord geven op de vraag in hoeverre de modulaire opbouw van het bouwwerk en de beroepskwalificaties voldoende aansluiten op de praktijk.’ Eventuele wijzigingsvoorstellen die uit de analyse naar voren komen zullen ter consultatie aan de markt worden voorgelegd voordat het CDFD een definitief advies aan de Minister zal uitbrengen. Eventuele veranderingen aan het stelsel kunnen dan per 1 april 2019 (het einde van de eerste reguliere PE-cyclus) worden doorgevoerd.