Meer aandacht in toezicht voor kennis uit gedragswetenschappen

De toepassing van gedragswetenschappen is in ontwikkeling. Naast informatieverstrekking is ook de wijze waarop keuzes worden aangeboden aan consumenten (in een online omgeving) van belangrijke invloed op het keuzegedrag. De AFM kondigt in haar publicatie “AFM en Consumentengedrag: Een Verkenning” aan in haar toezicht meer kennis toe te gaan passen uit de gedragswetenschappen. Hieraan zal invulling worden gegeven door de wijze te onderzoeken waarop financiële producten worden aangeboden - de zogenoemde beslisomgeving - en hoe deze omgeving inspeelt op de intuïtieve wijze waarop consumenten beslissingen nemen. De AFM wil financiële ondernemingen stimuleren om gedragswetenschappelijke inzichten op een voor de klant positieve manier in te zetten. Om het toezichtgebied verder te ontwikkelen, werkt de AFM nadrukkelijk samen met de wetenschap, financiële ondernemingen en andere relevante stakeholders. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Nibud en de VFN rond de beslisomgeving bij consumptief krediet. In dit onderzoek zal worden bestudeerd hoe het gedrag van de consument gestuurd kan worden. Welke onderdelen van de keuzeomgeving zorgen ervoor dat de consument een bepaalde keuze maakt? En wat voor een invloed heeft het op het leengedrag en tevredenheid met de lening als deze omgeving wordt aangepast?