Consumentenvertrouwen op hoogste niveau in ruim 9 jaar

Het CBS maakt melding van een verdere stijging van het consumentenvertrouwen in oktober.  Met een stijging van 4 punten komt het consumentenvertrouwen uit op 12. De score van 12 ligt ruimschoots boven het gemiddelde niveau van de afgelopen 20 jaren (-8). De score in oktober is de hoogste sinds augustus 2007. De positieve score wordt met name veroorzaakt door de hoge koopbereidheid. Consumenten vinden het een goede tijd voor het doen van grote aankopen. Consumenten zijn ook iets positiever gestemd over het economische klimaat.