Klijnsma onderzoekt alsnog Landelijk Informatiesysteem Schulden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) wil nogmaals kijken naar de mogelijkheden voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). In het overleg in de Tweede Kamer over het Armoede- en schuldenbeleid stelde ze met de betrokken partijen om de tafel te willen. Op verzoek van de kamer komt Klijnsma vóór 1 april 2013 met een reactie aan de Tweede Kamer over de levensvastbaarheid van een systeem. Het LIS zou een middel moeten zijn om probleemschulden te voorkomen, door vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden bij verschillende partijen. Het initiatief werd onlangs afgebroken nadat de NVB geen heil meer zag in de huidige opzet, welke volgens het College Bescherming Persoonsgegevens niet aan de privacyregels voldeed. Voor kredietverstrekkers bestaat er al wel het BKR systeem, maar andere belangrijke betalingsachterstanden vallen hier buiten.