Kabinet versoepelt hypotheekregels niet

Het kabinet is niet van plan de hypotheekregels te versoepelen. Dat meldt de NOS. Minister Blok van Wonen heeft aangegeven de aflossingsverplichting niet te willen verruimen. Eerder had de Eerste Kamer aangedrongen om de regels voor nieuwe hyotheken iets te verlichten om zo de huizenmarkt een stimulans te geven. Ze stelde voor om de verplichting tot 100% aflossen binnen dertig jaar te verlagen naar 50% aflossing in veertig jaar. Minister Blok neemt dit voorstel niet over vanwege de kosten en het feit dat hij het onverstandig vindt om schulden niet helemaal af te lossen.