Klantbelang moet meer centraal staan bij roodstanden

De Nederlandse consument staat steeds meer rood op zijn betaalrekening. Langdurige roodstanden, die het maandelijkse inkomen veelal ver te boven gaan, zijn niet in het belang van de consument. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) roept de banken op om de klant meer centraal te stellen bij de wijze waarop roodstanden op betaalrekeningen aangeboden worden. Uit deze week door het CBS gepubliceerde cijfers blijkt dat de Nederlandse consument steeds meer rood staat op de betaalrekening. In amper 5 jaar tijd is het uitstaand saldo toegenomen met ruim EUR 2 miljard. Dit betekent een stijging van 30%. In dezelfde periode is het uitstaand saldo in de overige consumptieve leenproducten constant gebleven, rond EUR 17,4 miljard. Verontrustend is dat de consument gemiddeld steeds meer rood staat. Eind 2011 was dit EUR 3.800. Dit terwijl het maandelijkse modale netto inkomen EUR 1.800 bedraagt.   Verantwoorde kredietverlening betekent dat de lening zo veel mogelijk wordt afgestemd op hetgeen door de consument wordt gefinancierd. “Bij roodstanden is deze relatie veelal onvoldoende aanwezig; de consument blijft in de praktijk vaak structureel rood staan, terwijl de gefinancierde goederen al lang weer zijn afgeschreven”, stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN. De VFN heeft onlangs de verstrekking van aflossingsvrije kredieten fors beperkt. “Structurele roodstanden zijn in de praktijk kredieten waarop de consument niet aflost; aanscherping van de verstrekking ervan zou bijdragen aan meer verantwoorde kredietverlening”.   Het rentepercentage bij roodstanden ligt veelal op het wettelijke maximum van 16%. Gecombineerd met het structurele karakter van roodstanden betekent dit dat consumenten te lang en te veel rente betalen. “Het mes snijdt aan twee kanten als de consument de roodstand omzet naar een regulier krediet; er wordt minder lang rente betaald, en er wordt een lagere rente betaald”, aldus Reitsma.   Roodstanden op betaalrekeningen leveren uiteraard extra financiële ruimte en betaalgemak voor de consument. Dit gemak heeft echter een zeer forse prijs. “Banken kunnen de belangen van de consument beter dienen door roodstanden te maximeren op een niveau dat onder het netto maandsalaris ligt; op deze wijze wordt voorkomen dat consumenten gevangen blijven in hun roodstand”.