Aanbieders flitskredieten omzeilen de wet

De Telegraaf schenkt aandacht aan flitskredieten. Bij deze snelle leningen worden consumenten opgezadeld met torenhoge kosten. De politiek heeft toegezegd om flitskredieten aan te pakken en sinds juni 2011 staan deze vormen onder het financiele toezicht. Maar ondanks deze ontwikkelingen hebben aanbieders van flitskredieten nog steeds vrij spel. Er verschijnen steeds meer partijen die dergelijke leningen aanbieden. Bert Reitsma, secretaris van de Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland (VFN) stelt hier over in het artikel: "Dit soort praktijken leidt bij uitstek tot problematische schulden en dat willen we nu juist voorkomen. We hebben een gedragscode waaraan onze leden zijn gebonden. Je mag niet zo maar een lening aan consumenten verstrekken, maar bepaalde partijen omzeilen de wet. Na aanpassing van de Nederlandse wetgeving zijn er geen belemmeringen meer om op te treden tegen aanbieders van flitskredieten. Het wordt tijd voor maatregelen door de toezichthouder. Juist nu het kan, gebeurt er niks.” Zie ook het artikel op Telegraaf.nl 31 januari 2012