Interview voorzitter Martin Aalders op NPO Radio 1

Op donderdag 31 augustus jl. heeft voorzitter Martin Aalders deelgenomen aan het programma ‘Geld of je leven’ van NPO Radio 1, om de gevolgen van de indexering van de leennormen toe te lichten. Martin vertolkte tijdens het interview de zorg van kredietverleners dat door opeenvolgende verzwaringen van de leennormen de bereikbaarheid van krediet afneemt, terwijl veel consumptieve bestedingen zoals auto's, woningverduurzaming en witgoed juist sterk in prijs zijn gestegen door de prijsstijgingen.