Financiële sector: ‘passende bijdrage’ aan oplossing toeslagenaffaire

  De toeslagenaffaire heeft veel leed veroorzaakt en heel veel mensen geraakt die van alle betrokkenen empathie vragen. Wij zijn net als iedereen in onze samenleving begaan met hun lot. De overheid heeft volledige compensatie van de slachtoffers toegezegd. Zij krijgen voor 1 mei a.s. van de overheid 30.000 euro als een eerste stap. Om te voorkomen dat dit bedrag volledig op gaat aan het aflossen of verrekenen van schulden die zich in de loop van de jaren hebben opgebouwd, doet de overheid ook een beroep op private schuldeisers om pas op de plaats maken en schulden kwijt te schelden. Op dit moment is er te weinig bekend om deze oproep te beoordelen. Zorgvuldige afstemming is hierbij van belang. Wij gaan graag in overleg met de overheid zodat wij een passende bijdrage kunnen leveren aan de oplossing en hopen dat de overheid ons snel nader kan informeren over de omvang van de problematiek. Het voorstel zal mede worden afgewogen tegen de belangen van klanten die om andere redenen in ernstige financiële problemen zijn geraakt. Wij zullen in de tussentijd op individuele basis de situatie bekijken met als doel deze zoveel mogelijk beheersbaar te houden voor onze klanten en te voorkomen dat - totdat de volledige compensatie is overgemaakt – de financiële situatie van deze ouders verder verslechtert. Zoals in dit soort situaties doorgaans het beleid is, zullen financiële instellingen op individuele basis de betrokken klanten helpen hun financiële situatie weer op de rails te krijgen. Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland