Enorme groei schulden bij jongeren

Het tweejaarlijkse scholierenonderzoek van het Nibud laat zien dat ondanks dat het inkomen van de jongeren niet toeneemt, de uitgaven wel toenemen. Het gevolg is dat er meer wordt geleend. Nibud: Scholier geeft per maand 126 euro uit Meisjes geven geld aan uiterlijk, jongens aan innerlijk Gemiddeld geeft een scholier 126 euro per maand uit. Omgerekend naar alle scholieren in Nederland (760.000) besteedt deze groep maandelijks 95,7 miljoen euro. Een twaalfjarige geeft per maand zo’n 70 euro uit. Zes jaar later, als hij 18 is, geeft de gemiddelde scholier vier keer zo veel uit: 256 euro. Meisjes besteden veel geld aan het uiterlijk, zoals kleding, schoenen en cosmetica. Bij jongens gaat het geld voornamelijk naar snacks, fris en alcohol. Dit zijn enkele conclusies uit het NIBUD Scholierenonderzoek 2004, een tweejaarlijks rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting waarin het bestedingsgedrag van duizenden scholieren is onderzocht. Meer eruit dan erin komt In 2002 gaven scholieren nog 116 euro per maand uit. Nu is dat bedrag opgelopen tot 126 euro. Een stijging van 9%. De inkomsten van de jongeren zijn in die twee jaar maar met ruim 1% is gestegen. In 2002 hadden ze een inkomen van 113 euro, en nu 115 euro. Scholieren geven dus meer uit dan er maandelijks binnenkomt aan zak- en kleedgeld en bijverdiensten. Een kwart van de scholieren zegt dan ook geld te moeten lenen. Jongens geven per maand gemiddeld 129 euro uit, dit is 9 euro meer dan de meisjes kwijt zijn. Meer geld naar uiterlijk Jaarlijks spenderen alle scholieren samen zo’n 1,1 miljard euro. Vrijwel alle scholieren (83%) geven geld uit aan snoep en snacks, zo’n 20 euro per maand. Het meest wordt er uitgegeven aan kleding en schoenen, 50 euro per maand. Veel meer meisjes dan jongens kopen kleding, respectievelijk 70% en 43%. Twee jaar geleden kochten nog veel minder scholieren kleding: 46% van de meisjes en 28% van de jongens. Verder valt het het NIBUD op, dat nu bijna twee keer zo veel scholieren geld uitgeven aan cosmetica. Twee jaar geleden gaf 35% van de jongeren geld uit aan crèmes, make-up en haargel en nu doet 60% van de scholieren dat. Wel is het bedrag dat ze aan cosmetica uitgeven gelijk gebleven: ongeveer 10 euro per maand. Minder roken, meer drank Meer scholieren zijn gaan drinken, vooral jongens spenderen veel geld aan uitgaan en drank. In 2002 gaf 30% van de scholieren gemiddeld 40 euro per maand aan drank uit. Nu geeft 34% gemiddeld 49 euro uit. Ook loopt het bedrag per leeftijd fors omhoog. Van de 13- jarigen geeft gemiddeld 15% ongeveer 36 euro per maand aan alcohol uit. Zijn de scholieren 18 jaar, dan geeft bijna 70% iedere maand 60 euro aan drank uit. Daarentegen roken ze minder. Gaf twee jaar geleden nog 15% van de scholieren geld uit aan sigaretten, nu doet nog maar 9% dat. Meer mobieltjes, minder cd's Het gebruik van de mobiele telefoon is gegroeid. Twee jaar geleden ging bij 50% van de scholieren geld naar de mobiele telefoon, nu is dat bij 60% van de jongeren. Wel is het bedrag dat ze er aan uitgeven gedaald, van 17 euro naar 15 euro per maand. Het aantal scholieren dat zegt cd's te kopen is ook teruggelopen. In 2002 was dit nog 39% en is nu 24%. Al sinds 1994 ziet het NIBUD dit aantal teruglopen: in 1994 zei nog 54% van de scholieren geld aan cd's uit te geven. Scholier werkt minder De scholier heeft vermoedelijk last van de economische recessie, want ze werken minder dan twee jaar geleden. Uit het NIBUD Scholierenonderzoek blijkt dat 44% van de scholier een bijbaan tijdens de schoolweken heeft en een kwart van de scholieren verdient geld tijdens de vakantie. Twee jaar geleden had nog 49% een bijbaan en 30% een vakantiebaan. Ook wordt er minder lang gewerkt. In 2002 was de scholier per schoolweek nog 9 uur aan zijn bijbaan kwijt, nu nog maar 7. En in de vakanties wordt er ongeveer 21 uur per week gewerkt, dit is 4 uur minder dan in 2002. Wel ziet het NIBUD voor het eerst dat meisjes net zo veel uren werken als jongens. In de vorige onderzoeken werkten jongens langer. Achter de kassa In een winkel of supermarkt werken is één van de populairste baantjes. Daarnaast brengen veel jongens folders of kranten rond en vinden meisjes het leuk om op te passen. Het percentage scholieren met een baan neemt met het ouder worden enorm toe. Slechts 20% van de 12-jarigen heeft een bijbaan na schooltijd en 8% in de vakantie. Maar als de scholier 18 is, heeft 75% een bijbaan en 50% een vakantiebaan. Onderzoek Het Scholierenonderzoek 2004 is het achtste in de reeks van Scholierenonderzoeken die het NIBUD sinds 1984 heeft gehouden. Om meer aan te sluiten bij de belevingswereld van de scholieren heeft het NIBUD er ditmaal voor gekozen data te verzamelen via een internetenquête in plaats van een schriftelijke vragenlijst. Van maart tot en met mei 2004 hebben ruim 5.500 scholieren van verschillende schooltypen de vragenlijst correct ingevuld. De respondenten zijn herwogen naar geslacht, leeftijd, schooltype en provincie zodat het onderzoek een representatieve weergave van alle scholieren geeft. Over een aantal onderwerpen in het rapport is al eerder gepubliceerd (inkomsten, omgaan met geld, en lenen en schulden). Het Nibud-deelrapport downloaden