Economenpanel Me Judice twijfelt over het woonakkoord

Het economenpanel Me Judice spreekt zijn twijfels uit over het woonakkoord. 60 Procent denkt niet dat het totaalpakket aan maatregelen in het woningakkoord ertoe leidt dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten. Over het verhogen van de huurprijzen denkt 70% dat hiermee een doorstroming van huursector naar koopsector op de woningmarkt op gang komt, maar velen vragen zich af of het effect niet te beperkt is. Ook waarschuwt het panel voor het gevaar van beleidsovershooting, door complexe en veranderlijke regelgeving en bijbehorend toezicht. Men pleit dan ook voor rust en eenvoud in de beleidsvoering op de woningmarkt.